Na tomto cvičení si ukážeme základnú konfiguráciu Router-on-a-stick.

Prepojte sa a pomenujte zariadenia podľa obrázka. Počítačom dajte poslednú použiteľnú adresu.

  1. VLAN

SW(config)#vlan 10
SW(config-vlan)#name VLAN10
SW(config)#int fa0/23
SW(config-if)#switchport mode access
SW(config-if)#switchport access vlan 10
SW(config)#vlan 20
SW(config-vlan)#name VLAN20
SW(config)#int fa0/24
SW(config-if)#switchport mode access
SW(config-if)#switchport access vlan 20

Poznámka:
Na zobrazenie VLAN databázy používame príkaz show vlan brief.
Poznámka:
Ak je potrebné konfigurovať naraz viac rozhraní, tak je možné použiť príkaz interface range fa0/1-10, kde vieme definovať rozsah rozhraní, na ktoré následne budú aplikované všetky zadané príkazy.
  1. Trunk

Rozhranie, ktoré prenáša viacero VLAN musí byť v móde Trunk.

  • Na trunku konfigurujeme:
    • aké VLAN budú prenášané
    • aká VLAN nebude mať značku
    • aký typ zapúzdrenia chceme použiť

SW(config)#int fa0/1
SW(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q -len na L3 SW
SW(config-if)#switchport mode trunk
SW(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20 - ktoré vlan sú povolené na trunku

Poznámka:
Ak chceme aby dáta z niektorej VLAN boli netagované, použijeme na to príkaz native.
SW(config-if)#switchport trunk native vlan 20
Poznámka:
Informácie o trunku zobrazíme príkazom show interfaces trunk.
Poznámka:
Informácie rozhrania týkajúce sa switchportu zobrazíme príkazom show interface fa0/1 switchport.
  1. Inter-VLAN routing:

Ak chceme zabezpečiť komunikáciu medzi zariadeniami v rôznych VLAN, tak potrebujeme na pomoc L3 zariadenie, ktorým môže byť smerovač alebo L3 prepínač. Pre tento účel využijeme smerovač (Router-on-a-Stick). Konfiguračne postupujeme tak, že na smerovači vytvoríme z jedného fyzického rozhrania viaceré logické (subrozhrania) a každému subrozhraniu povieme akú VLAN bude spracovávať. Každému subrozhraniu prideľte prvú použiteľnú adresu z danej podsiete.

R(config)#int fa0/0.10
R(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
R(config-subif)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
R(config-subif)#int fa0/0.20
R(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
R(config-subif)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0
R(config-subif)#int fa0/0
R(config-if)#no shutdown

Poznámka:
Pre zapuzdrenie netagovaných dát použijeme príkaz:
R(config-subif)#encapsulation dot1Q 20 native
Prílohy:
TOPOLOGIA