1. Podsieťovanie

Podsieťovanie umožňuje rozdeliť jednu veľkú sieť na viacero menších.

IPv4 adresa

 • 32 bitové číslo zapísané v tvare x.x.x.x
 • Skladá sa z dvoch častí:
  • SIEŤOVÁ
  • HOSTOVÁ

Sieťová maska

 • Slúži na identifikáciu sieťovej a hostovej časti IPv4 adresy
 • 32 bitové číslo obsahujúce súvislý prúd 1 a 0
  • 1 – identifikuje sieť
  • 0 – identifikuje hostov

Classfull

 • Pri podsieťovaní siete na menšie podsiete maska ostáva rovnaká
Trieda Maska Vedúce bity Prvý oktet IP adresa
A /8 0xxxxxxx 0-127 sieť.host.host.host
B /16 10xxxxxx 128-191 sieť.sieť.host.host
C /24 110xxxxx 192-223 sieť.sieť.sieť.host

Classless(VLSM)

 • Pri podsieťovaní siete na menšie podsiete maska môže byť rôzna
 • Podsiete môžu mať rôznu veľkosť
 • Zabraňuje plytvaniu adresami
Dĺžka prefixu Maska podsiete Bitová maska podsiete Počet podsietí Počet hostov
/25 255.255.255.128 11111111.11111111.11111111.10000000 2 126
/26 255.255.255.192 11111111.11111111.11111111.11000000 4 62
/27 255.255.255.224 11111111.11111111.11111111.11100000 8 30
/28 255.255.255.240 11111111.11111111.11111111.11110000 16 14
/29 255.255.255.248 11111111.11111111.11111111.11111000 32 6
/30 255.255.255.252 11111111.11111111.11111111.11111100 64 2