Na tomto cvičení si ukážeme statické smerovanie. Prepojte sa podľa prvého obrázka.

Všetkým zariadeniam prideľte IP adresy z podsietí podľa obrázka. Počítačom dajte poslednú použiteľnú adresu z danej podsiete a smerovačom prvú. Na prepoji medzi smerovačmi prideľte rozhraniu R2 prvú a R4 druhú adresu a zariadeniam dajte názov podľa obrázka.

  • Pre IPv6 použite adresy:
    • 2001:db8:0:2::/64 – pre sieť kde je PC2, na smerovač dajte prvú použiteľnú a na počítač druhú
    • 2001:db8:0:24::/64 – na prepoj, na R2 dajte druhú použiteľnú a na R4 prvú adresu
    • 2001:db8:0:4::/64 – pre sieť kde je PC4, na smerovač dajte prvú použiteľnú a na počítač druhú
  1. Statické smerovanie

Smerovač pozná len priamo pripojené siete. Ak chce smerovať dáta do vzdialených sieti, tak je potrebné vložiť záznam o týchto sieťach do smerovacej tabuľky. Statická cesta obsahuje sieťovú adresu vzdialenej siete, masku danej vzdialenej siete a smer kadiaľ sa k danej vzdialenej sieti dostaneme (určíme výstupne rozhranie na našom smerovači – možné využiť ale len pri point-to-point prepojoch, alebo next-hop IP adresu – teda adresu susedného smerovača, cez ktorého sa dostaneme k danej sieti). Statické smerovanie konfigurujeme príkazom ip route.

R2(config)#ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 serial0/0/1
R2(config)#ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.24.2

Poznámka:
V prípade konfigurácie IPv6 je potrebné zapnúť smerovanie pre IPv6 príkazom ipv6 unicast-routing v globálnom konfiguračnom móde.
R2(config)#ipv6 unicast-routing
R2(config)#ipv6 route 2001:db8:0:4::/64 serial0/0/1
Poznámka:
Floating static route nám umožňuje vložiť smerovaciu informáciu do smerovacej tabuľky s vyššou administratívnou vzdialenosťou.
R2(config)#ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 serial0/0/1 150
  1. Loopback rozhranie

Loopback rozhranie slúži na testovacie účely a umožňuje simulovať lokálnu sieť (je možné testovať konektivitu pomocou tohto rozhrania). Ide o virtuálne rozhranie, ktoré je vždy aktívne. Loopback vytvoríme príkazom interface loopback č. a pridelíme mu IP adresu.

R2(config)#interface loopback 1
R2(config-if)#ip address 1.1.1.1 255.255.255.255

  1. Predvolená cesta – Default route

Default route je záznam, ktorý pokrýva všetky siete – konfiguruje sa zväčša na smerovači, ktorý je na okraji siete.

R3(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 se0/1/0
R3(config)#ipv6 route ::/0 se0/1/0

Poznámka:
Smerovaciu tabuľku zobrazíme príkazom:
R2#show ip/ipv6 route