Na tomto cvičení budete zaradení do tried v Cisco NetAcade, ukážeme si ako prepájať zariadenia, prechody medzi režimami Cisco IOS a nastavenie času.

  1. Prepojenie zariadení

Využívame 4 typy káblov na prepojenie zariadení. Zariadenia môžeme rozdeliť do 2 skupín. Prvú skupinu tvorí prepínač a rozbočovač, druhú skupinu tvoria všetky ostatné zariadenia.

a. Konzolový kábel – používame ho na konfiguráciu sieťového zariadenia. (Modrý kábel)
b. Priamy kábel – používame na dátové prepojenie zariadení, ktoré sa nachádzajú v rôznych skupinách. (Žltá/biela/sivá koncovka)
c. Krížený kábel – používame na dátové prepojenie zariadení, ktoré sa nachádzajú v rovnakej skupine. (Modrá koncovka)
d. Sériový kábel – používame na dátové prepojenie dvoch sériových rozhraní na smerovačoch.

 

  1. IOS a základná orientácia v ňom

Operačný systém je rozdelený do 3 hlavných režimov a to:

Používateľský režim – má obmedzené možnosti a umožňuje len obmedzený počet základných príkazov na monitorovanie. Režim je identifikovaný symbolom >. Prechod do vyššieho režimu pomocou príkazu enable.
Router>enable

Privilegovaný režim – je určený na zobrazovanie informácií o zariadení, ukladanie/mazanie konfigurácie a pod. Režim je identifikovaný symbolom #. Prechod do vyššieho režimu pomocou príkazu configure terminal.
Router#configure terminal

Globálny konfiguračný režim – režim určený na konfiguráciu zariadenia. Z tohto režimu vieme prechádzať do špeciálnych režimov.
Router(config)#

Špeciálne režimy – režimy, v ktorých konfigurujeme konkrétne časti zariadenia (rozhranie, smerovacie protokoly, VTY, …).
Router(config-if)#
Router(config-router)#
Router(config-line)#

  1. Príklad konfigurácie

Router>enable
Router#clock set 10:00:00 12 Feb 2018
Router#show clock
Router#configure terminal
Router(config)#interface FastEthernet 0/0
Router(config-if)#exit
Router(config)#exit
Router#