Na tomto cvičení si ukážeme dynamické smerovanie. Prepojte sa podľa obrázka v trojiciach (PC1-PC2-PC3)/dvojiciach (PC1-PC2).

Všetkým zariadeniam prideľte ip adresy z podsietí podľa obrázku. Počítačom dajte poslednú použiteľnú adresu z danej podsiete a smerovačom prvú. Na prepoji medzi smerovačmi prideľte rozhraniam R1 prvé a R2 druhé adresy, R3 na prepoji s R1 dajte druhú adresu a na prepoji s R2 prvú a zariadeniam dajte názov podľa obrázka.

 • Pre IPv6 použite adresy:
  • 2001:db8:0:1::/64 – pre sieť kde je PC1, na smerovač dajte prvú použiteľnú a na počítač druhú
  • 2001:db8:0:12::/64 – na prepoj R1-R2, na R1 dajte prvú použiteľnú a na R2 druhú adresu
  • 2001:db8:0:2::/64 – pre sieť kde je PC2, na smerovač dajte prvú použiteľnú a na počítač druhú
  • 2001:db8:0:23::/64 – na prepoj R2-R3, na R2 dajte druhú použiteľnú a na R3 prvú adresu
  • 2001:db8:0:3::/64 – pre sieť kde je PC3, na smerovač dajte prvú použiteľnú a na počítač druhú
  • 2001:db8:0:13::/64 – na prepoj R1-R3, na R1 dajte prvú použiteľnú a na R3 druhú adresu
 1. Dynamické smerovanie

Smerovaciu tabuľku je možné naplniť informáciami o vzdialených sieťach aj dynamicky, napríklad použitím protokolu RIP. Do tohto protokolu zahrnieme všetky rozhrania, ktoré chceme, aby boli oznamované použitím príkazu network. V prípade, ak nechceme cez niektoré rozhranie odosielať aktualizácie, tak použijeme príkaz passive-interface (zvyčajne rozhrania pripojené do lokálnej siete – miesto, kde sa nenachádza smerovač).

R1(config)#router rip
R1(config-router)#no auto-summary
R1(config-router)#version 2
R1(config-router)#network 192.168.1.0
R1(config-router)#network 192.168.12.0
R1(config-router)#network 192.168.13.0
R1(config-router)#passive-interface fastEthernet0/0

Poznámka:
V prípade, že chceme susedovi oznámiť default route dynamicky, tak tento záznam vložíme do protokolu RIP príkazom:
R1(config-router)#default-information originate
 • Konfigurácia pre ipv6 je iná v tom, že rozhrania neoznamujeme príkazom network, ale priamo na rozhraní povieme, že sa stane súčasťou protokolu RIP.

R1(config)#ipv6 router rip X
R1(config-rtr)#exit
R1(config)#int se0/0/0
R1(config-if)#ipv6 rip X enable
R1(config)#int se0/0/1
R1(config-if)#ipv6 rip X enable
R1(config)#int fa0/0
R1(config-if)#ipv6 rip X enable

Poznámka:
Konfiguráciu smerovacích protokolov je možné overiť príkazom:
R1#show ip/ipv6 protocols
Prílohy:
TOPOLOGIA